Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi, góp ý, yêu cầu kinh doanh,… hay bất kỳ vấn đề gì. Hãy liên hệ với mình:

– Điện thoại: 0126.595.4426

– Email: thanhnghia367@gmail.com

– Facebook: https://www.facebook.com/NguyenThanhNghiaCom/

 

Chân thành cảm ơn! 🙂